Разработване и въвеждане на иновативна работна практика за развитие на бизнеса и заетостта

Проект BGLD-1.007-0065 Разработване и въвеждане на иновативна работна практика за развитие на бизнеса и заетостта

Бенефициент: ВИЗИЯ 2017 ЕООД

Партньор: Клъстер за образование, обучения и квалификации

Бюджет: 145 265,93 евро (284 111.10 лева)

Начало на изпълнението: 28.02.2023 г.

Продължителност: 30.04.2024 г.