Растеж чрез активизиране на местния потенциал - GALOP

Име на проекта: Растеж чрез активизиране на местния потенциал - GALOP

Номер на проекта: BGLD-1.002-0001

Бенефициент: Национално сдружение на общините в Република България

Партньор: Норвежка асоциация на местните и регионалните власти (KS)

Бюджет: 892,000 евро (1 744 573.60 лева)

Начало на изпълнението: 26.06.2019 г.

Продължителност: 54 месеца

уебсайт: https://galop.namrb.org/ 

Обща информация

ХІ-та Национална среща на експертите по програми и проекти в общините

Избрани са 10-те общини, чиито стратегии за местно развитие ще бъдат разработени по проекта GALOP

Готови са стратегиите за ефективно местно развитие чрез активизиране на съществуващите териториални ресурси