"Растеж чрез активизиране на местния потенциал - GALOP"

Име на проекта: "Растеж чрез активизиране на местния потенциал - GALOP"

Номер на проекта: BGLD-1.002-0001

Бенефициент: Национално сдружение на общините в Република България

Партньор: Норвежка асоциация на местните и регионалните власти (KS)

Бюджет: 1 200 000,00 евро (2 346 960,00 лева)

Начало на изпълнението: 26.06.2019 г.

Продължителност: 36 месеца

Обща информация

ХІ-та Национална среща на експертите по програми и проекти в общините

Избрани са 10-те общини, чиито стратегии за местно развитие ще бъдат разработени по проекта GALOP