Предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст в община Стара Загора

Проект № BGLD-2.003-0008 „Предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст в община Стара Загора“

Бенефициент: Община Стара Загора

Партньор:

- СВЯТ БЕЗ ГРАНИЦИ

Бюджет:  499 064,42 eвро (976 070.20 лв.)

Начало на изпълнението: 18.04.2022

Продължителност: 24 месеца