Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Твърдица

Проект № BGLD-2.003-0006 Предоставяне на интегрирани услуги за ранно  детско развитие в община Твърдица

Бенефициент: Община Твърдица

Партньори:

- Rodna rech

- РОМСКА АКАДЕМИЯ ЗА КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ /РАКО /

Бюджет: 499 526,95 eвро ( 976 974.80 лв.)

Начало на изпълнението: 18.04.2022 г. 

Продължителност: 24 месеца