Повишаване на конкурентноспособността чрез създаване на нови работни места

Проект BGLD-1.007-0007 Повишаване на конкурентноспособността чрез създаване на нови работни места

Бенефициент: ЕНИГМА 1 ЕООД

Партньор: СтИгНи 1 ООД

Бюджет: 57 171,49 евро (113 466 лева)

Начало на изпълнението: 28.02.2023 г.

Продължителност: 30.04.2024 г.