Подобряване на местното развитие на община Банско, чрез създаване на нови работни места в "АДВАНСТ ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТИНГ" ЕООД

Проект BGLD-1.007-0054 Подобряване на местното развитие на община Банско, чрез създаване на нови работни места в "АДВАНСТ ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТИНГ" ЕООД

Бенефициент: АДВАНСТ ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТИНГ ЕООД

Партньори: ЕвроАкадеми Консултинг ЕООД

Бюджет: 105 195,66 евро (205 741.68 лева)

Начало на изпълнението: 28.02.2023 г.

Продължителност: 30.04.2024 г.