Подкрепа за осигуряване на заетост, социална и професионална интеграция на хора с увреждания в община Иваново

Проект BGLD-1.007-0040 Подкрепа за осигуряване на заетост, социална и професионална интеграция на хора с увреждания в община Иваново

Бенефициент: Община Иваново

Бюджет: 199 439,92 евро (390 064.60 лева)

Начало на изпълнението: 28.02.2023 г.

Продължителност: 30.04.2024 г.