Образование и грижи в ранна детска възраст в Община Кюстендил

Проект № BGLD-2.003-0004 Образование и грижи в ранна детска възраст в Община Кюстендил

Бенефициент: Община Кюстендил

Партньор:

- Сдружение "Център за регионално развитие РОМА"

Бюджет:  499 631,31 eвро (977 178,92 лв.)

Начало на изпълнението: 18.04.2022

Продължителност: 25 месеца