Обособяване на общински пазар в с. Джулюница за продажба на местни продукти от територията

Проект BGLD-1.007-0017 Обособяване на общински пазар в с. Джулюница за продажба на местни продукти от територията

Бенефициент: Община Лясковец

Бюджет: 95 219,75 евро (186 230,78 лева)

Начало на изпълнението: 28.02.2023 г.

Продължителност: 30.04.2024 г.