Обновяване на съществуващ градски пазар в гр. Момчилград

Проект BGLD-1.007-0061 Обновяване на съществуващ градски пазар в гр. Момчилград

Бенефициент: ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

Бюджет: 175 215,98 евро (342 687.42 лева)

Начало на изпълнението: 28.02.2023 г.

Продължителност: 30.04.2024 г.