"Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права"

Обща информация по проекта

Откриваща пресконференция по проекта

Работна среща