Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права

Име на проекта: Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права

Номер на проекта: BGLD-3.001-0001

Бенефициент: Национален статистически институт

Партньор: Агенция на Европейския съюз за основни права (FRA)

Бюджет: 994 708,10 евро (1 945 450,10 лева)

Начало на изпълнението: 19.06.2019 г.

Продължителност: 39 месеца

уебсайт: https://www.noveleea.bg/ 

Обща информация по проекта

Откриваща пресконференция по проекта

Работна среща

Финална версия на тематичния доклад „Ключови показатели за социално включване и основни права в България“

Тематичен доклад за децата

Тематичен доклад за възрастните хора

Тематичен доклад за хората с увреждания

Тематичен доклад за положението на ромите

Картографиране на уязвимостта в България на ниво община

Прилагане на данни в политическия процес

Преглед на основните SDG индикатори за България