Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права

Име на проекта: "Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права"

Номер на проекта: BGLD-3.001-0001

Бенефициент: Национален статистически институт

Партньор: Агенция на Европейския съюз за основни права (FRA)

Бюджет: 994 708,10 евро (1 945 450,10 лева)

Начало на изпълнението: 19.06.2019 г.

Продължителност: 30 месеца

Обща информация по проекта

Откриваща пресконференция по проекта

Работна среща