Музей на гурбетчийското градинарство - жива приказка за градинарския регион Лясковец

Проект BGLD-1.007-0037 Музей на гурбетчийското градинарство - жива приказка за градинарския регион Лясковец

Бенефициент: МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЛЯСКОВЕЦ - СТРАЖИЦА

Партньор: Община Лясковец

Бюджет: 129 561,39 евро (253 396.16 лева)

Начало на изпълнението: 28.02.2023 г.

Продължителност: 30.04.2024 г.