Модел за интегрирано развитие за образование и грижа в ранна детска възраст в град София

Проект № BGLD-2.003-0002 Модел за интегрирано развитие за образование и грижа в ранна детска възраст в град София

Бенефициент: Столична община

Партньори:

- Българо-Норвежко Дружество БНФ

- Фондация "Здраве и социално развитие" - ХЕСЕД

Бюджет: 499 789,64 eвро ( 977 488.57 лв.)

Начало на изпълнението: 19.04.2022 г. 

Продължителност: 24 месеца