"Младежки център Добрич - Вашето утре!"

Име на проекта: "Младежки център Добрич - Вашето днес!"

Номер на проекта: BGLD-1.003-0001

Бенефициент: Община Добрич

Партньори:

- Municipality of Kópavogur, Исландия;

- Средно училище „Любен Каравелов”, Добрич, България;

- Професионална гимназия по туризъм „Пейо Яворов”, Добрич, България

Бюджет: 968 967 евро (1 895 105.66 лева)

Начало на изпълнението: 01.07.2020 г.

Продължителност: 36 месеца

Обща информация

Откриващо събитие