Малка грантова схема "Създаване на работни места"

Проект BGLD-1.007-0044  Създаване на работни места в Община Лясковец

Бенефициент: РУМОПЛАСТ - 94 ООД

Бюджет: 36 404,54 евро (71 200 лева)

Начало на изпълнението: 28.02.2023 г.

Продължителност: 30.04.2024 г.