КОМПЛЕКСЕН МОДЕЛ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ГРИЖИ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ В ОБЩИНА ЛОМ

Проект № BGLD-2.003-0007 Комплексен модел за образование и грижи в ранна детска възраст в община Лом

Бенефициент: Община Лом 

Партньори:

- ФОНДАЦИЯ "РОМА-ЛОМ"

- SAVE A CHILD Norway

Бюджет: 461 642,02 eвро ( 902 879.46 лв.)

Начало на изпълнението: 18.04.2022 г. 

Продължителност: 25 месеца