"Изграждане на Младежки международен център в Бургас"

Проект BGLD-2.001-0002 "Изграждане на Младежки международен център в Бургас"

Бенефициент: Община Бургас

Партньор: Община Рейкявик, Исландия

Бюджет: 1 900 000.00 евро (3 716 020.00 лева)

Начало на изпълнението: 20.10.2020 г.

Продължителност: 40 месеца

Обща информация

Откриващо събитие