Изграждане на Младежки център в град Монтана

Проект BGLD-2.001-0004 "Изграждане на Младежки център в град Монтана"

Бенефициент: Община Монтана

Партньор: Професионален и образователен център Hringsjá, Исландия.

Бюджет: 1 938 284.00 евро (3 790 895.85 лева)

Начало на изпълнението: 20.10.2020 г.

Продължителност: 42 месеца

Обща информация

Старт на строителството на младежки център Монтана по проект BGLD-2.001-0004 „Изграждане на Младежки център в град Монтана”