Изграждане на младежки център Перник - модел за високи стандарти на младежка работа

Проект BGLD-2.001-0001 Изграждане на младежки център Перник - модел за високи стандарти на младежка работа

Бенефициент: Община Перник

Партньори:

- Младежка организация Intermezzo, Норвегия;

- Движение за околната среда на Войводина, Сърбия.

Бюджет: 1 894 465.00 евро (3 705 194.65 лева)

Начало на изпълнението: 20.10.2020 г.

Продължителност: 40 месеца

Обща информация