Изграждане на Консултативен център за биоземеделие , биоживотновъдство и пчеларство на територията на община Брезово

Проект BGLD-1.007-0028 Изграждане на Консултативен център за биоземеделие , биоживотновъдство и пчеларство на територията на община Брезово

Бенефициент: ОБЩИНА БРЕЗОВО

Партньор: АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ

Бюджет:199 887,51 евро (390 940 лева)

Начало на изпълнението: 28.02.2023 г.

Продължителност: 30.04.2024 г.