ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

Проект BGLD-2.002-0001 „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“

Бенефициент: ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА (ЦОИДУЕМ)

Партньори:

- СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ".

Бюджет:  487 628 евро (953 702,84 лв.)

Начало на изпълнението: 17.09.2021 г. 

Продължителност: 24 месеца

Уебсайт: https://eduinclusion.eu/ 

Електронна обучителна платформа: https://online.eduinclusion.eu/ 

Обща информация

Встъпителна конференция по проект "Изграждане на капацитет за образователно и социално включване"