Инвестиция в иновативни подходи за развитие на местна заетост и създаване на нови работни места

Проект BGLD-1.007-0005 Инвестиция в иновативни подходи за развитие на местна заетост и създаване на нови работни места

Бенефициент: "Климатех" АД

Партньори:  ПГ „Проф. Д-р Асен Златаров“

Бюджет: 161 174,46 евро (315 225 лева)

Начало на изпълнението: 28.02.2023 г.

Продължителност: 30.04.2024 г.