Интегрирани услуги в подкрепа на активното участие и социалното включване на маргинализирани общности на територията на Община Камено

Проект BGLD-3.002-0016 "Интегрирани услуги в подкрепа на активното участие и социалното включване на маргинализирани общности на територията на Община Камено"

Бенефициент: Община Камено

Партньори:

- ОБЛАСТЕН РОМСКИ СЪЮЗ 

- PIRIN HOLDING AS

Бюджет:  500 000.00 eвро (977 900.00 лв.)

Начало на изпълнението: 23.06.2022 г. 

Продължителност: 24 месеца