Интегрирани подходи за приобщаване и овластяване на ромския етнос в Монтана и Бойчиновци

Проект № BGLD-2.003-0018 "Интегрирани подходи за приобщаване и овластяване на ромския етнос в Монтана и Бойчиновци"

Бенефициент: Община Монтана

Партньори:

- ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

- САВОРЕ Фондация

- РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ Фондация

- Баккаборг Детска Градина (Общинска)

Бюджет: 735 970.32 eвро (1 439 410.76 лв.)

Начало на изпълнението: 05.07.2022 г. 

Продължителност: 24 месеца