Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите в община Благоевград

Проект BGLD-3.002-0015  Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите в община Благоевград

Бенефициент: Община Благоевград

Партньори:

- ТРЪСТ ЗА СОЦИАЛНА АЛТЕРНАТИВА

- Л.И.Д.Е.Р.-ЛИЧНОСТИ ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ

- PIRIN HOLDING AS

Бюджет:  967 650,00 eвро ( 1 892 529.87 лв.)

Начало на изпълнението: 11.04.2022 г. 

Продължителност: 24 месеца