Интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване в община Дупница

Проект BGLD-3.002-0022 Интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване в община Дупница

Бенефициент: Община Дупница

Партньори:

- ТРЪСТ ЗА СОЦИАЛНА АЛТЕРНАТИВА

- СДРУЖЕНИЕ "АМАЛА - ПРИЯТЕЛИ"

- PIRIN HOLDING AS

Бюджет:  749 682,99 eвро ( 1 466 230.00 лв.)

Начало на изпълнението: 11.04.2022 г. 

Продължителност: 24 месеца