Интегриран комплекс от услуги за приобщаване и овластяване на ромите в община Лом

Проект № BGLD-3.002-0007 Интегриран комплекс от услуги за  приобщаване и овластяване на ромите в община Лом

Бенефициент: Община Лом

Партньори:

- ФОНДАЦИЯ "РОМА-ЛОМ"

- SAVE A CHILD Norway

Бюджет: 704 172 eвро (1 377 219.60 лв.)

Начало на изпълнението: 11.04.2022 г. 

Продължителност: 24 месеца