ИНОВАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО в полза на развитието на бизнеса и заетостта в община Вълчи дол

Проект BGLD-1.007-0003 ИНОВАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО в полза на развитието на бизнеса и заетостта в община Вълчи дол

Бенефициент: Агенда ООД

Партньор: EINURD ehf.

Бюджет: 92 748,45 евро (181 397.41  лева)

Начало на изпълнението: 28.02.2023 г.

Продължителност: 30.04.2024 г.