Иновативен подход за развитие на заетостта и стимулиране на икономическата активност в сферата на рекреационния туризъм на територията на община Банско

Проект BGLD-1.007-0019 Иновативен подход за развитие на заетостта и стимулиране на икономическата активност в сферата на рекреационния туризъм на територията на община Банско

Бенефициент: АРКО ИМОТИ ООД

Партньори:  K TONE PRODUCTIONS

Бюджет:143 233,76 евро (280 136.58 лева)

Начало на изпълнението: 28.02.2023 г.

Продължителност: 30.04.2024 г.