Играем, учим се и заедно растем

Проект № BGLD-2.003-0012 Играем, учим се и заедно растем

Бенефициент: Община Козлодуй

Партньори:

Община Мизия

- Социален диалог 2001

- O.M.A.H.A.I., Исландия

Бюджет:  499 948,73 eвро (977 799.73 лв.)

Начало на изпълнението: 18.04.2022

Продължителност: 25 месеца