Един подход - много решения. Модел за Интегрирано Развитие (МИР) в град Самоков

Проект № BGLD-3.002-0005 Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности

Бенефициент: Община Самоков

Партньори:

- ЗДРАВЕ И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ - ХЕСЕД

- Българо-Норвежко Дружество БНФ

- СИЙД

Бюджет:  1 000 000,00 eвро ( 1 955 800 лв.)

Начало на изпълнението: 11.04.2022 г. 

Продължителност: 24 месеца