Бъдеще в Белица

Проект BGLD-1.007-0057 Бъдеще в Белица

Бенефициент: БЕАР-БЕЛИЦА ЕООД

Партньори: Община Белица

Бюджет: 81 342,47 евро (159 089.61 лева)

Начало на изпълнението: 28.02.2023 г.

Продължителност: 30.04.2024 г.