Интегриран подход за създаване на заетост, стимулиране на икономическата активност и подкрепа на иновативен модел за интерактивно експониране на местното културно-историческото наследство и изкуство в община Димитровград

Проект BGLD-1.007-0042 "Интегриран подход за създаване на заетост, стимулиране на икономическата активност и подкрепа на иновативен модел за интерактивно експониране на местното културно-историческото наследство и изкуство в община Димитровград"

Бенефициент: СТРАТЕГИКА ВИЖЪН ЕООД

Партньори:

- ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ДИМИТРОВГРАД

- ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР "АПОСТОЛ КАРАМИТЕВ"- ДИМИТРОВГРАД

- Glemmen Upper Secondary School

Бюджет: 151 830,00 eвро (296 949,11 лева)

Начало на изпълнението: 28.02.2023 г.

Продължителност: 30.04.2024 г.