Удължаване на срока за подаване на предефиниран проект

EEA_grants
EEA_grants
EEA_grants
EEA_grants

Удължаване на срока за подаване на предефиниран проект

„Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“

Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство 2014-2021 г., удължава срока за подаване на предварително дефиниран проект „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“.

Промяната е по искане на проектния изпълнител - поради обективни причини, изложени с писмо от 18.02.2019 г.

Крайният срок за подаване на проекта в ИСУН 2020 е 25 февруари 2019 г., 18:00ч.