ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ДВУСТРАННИЯ ФОНД НА ПРОГРАМА "МЕСТНО РАЗВИТИЕ, НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И ПОДОБРЕНО ВКЛЮЧВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ" (ПРЕДИ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ)

Документ Описание Файл
Обява   Свалете Файла
Заявление за кандидатстване   Свалете Файла
Искане за възстановяване на средствата   Свалете Файла

 

Новина