ЗАКЛЮЧИТЕЛНО СЪБИТИЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ, СПОДЕЛЯНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ И ОБМЯНА НА ОПИТ

10-05-2024 14:32

Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. се реализира в партньорство с Норвежката асоциация на местните и регионалните власти (KS) и Съвета на Европа (CoE). Основната цел на програмата е засилване на икономическото и социално сближаване, осигуряване на системен подход в местното развитие и намаляването на бедността чрез интегрирани мерки в сферата на образованието, осигуряването на заетост и здравеопазването.

За постигането на тази цел, със средства по програмата бяха подкрепени проекти в три основни направления: „Повишено социално и икономическо развитие на общините в неравностойно положение”, „Подобрено социално включване на децата и младежите” и „Подобрено включване на ромите”.

Във връзка с приключване на дейностите по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” екипът на Програмния оператор организира заключително събитие за представяне на постигнатите резултати, споделяне на добри практики и обмяна на опит, което ще се проведе на 30 май 2024 г. в гр. София, в зала Опера 1 в Гранд хотел Астория (бул. „Ген. Тотлебен” № 8, 1606 София) от 9:00 ч. до 14:30 ч.

Събитието ще се проведе в два модула:

По време на първия модул ще бъдат представени резултатите и ефектите, постигнати от програмата заедно с представяне на добри практики от бенефициенти, изпълнявали проекти по програмата.

Вторият модул, който ще се проведе по групи с представители на заинтересованите страни, ще отвори пространство за дискусии, обмяна на опит и добри практики. Работата на групите във втория модул ще се организира от модератори и ще бъде представена в обобщен вид в края на събитието.

По време на двата модула ще бъде осигурен симултанен/консекутивен превод от/на български/английски език.

Програмата на събитието виж  ТУК