Встъпително събитие по проект "Подобряване на местното развитие на община Банско, чрез създаване на нови работни места в "АДВАНСТ ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТИНГ" ЕООД"

02-05-2023 15:46

На 27 април 2023 г. АДВАНСТ ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТИНГ" ЕООД се проведе встъпително събитие по проект № BGLD-1.007-0054 "Подобряване на местното развитие на община Банско, чрез създаване на нови работни места в "АДВАНСТ ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТИНГ" ЕООД". 

Специфични цели на проекта са:

1. Да се повиши икономическото и социално местното развитие в Община Банско, като се осигури възможност за заетост на 4 безработни/неактивни лица в "АДВАНСТ ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТИНГ" ЕООД.;

2. Да се повиши и адаптира капацитета на местните работодателите, според съвременната икономическа обстановка, чрез предоставяне на обучение на работодателите и възможност за прилагане,обмяна на добри практики и опит от Норвежки организации.;

3. Да се повиши конкурентоспособността на безработните/неактивни лица от Община Банско, като им се осигури възможности за придобиване на нови знанията и умeния за ефективно излизане на пазара на труда. 

С настоящия проект ще се осигурят два вида обучения на безработните/неактивни лица от Община Банско, които са изпаднали от пазара на труда, за да имат възможност да се върнат обратно. Целта е да бъдат мотивирани, стимулирани и активирани за връщане обратно към заетост.

Чрез тези дейности ще се постигнат следните резултати:

- На 4 безработни/неактивни лица ще бъде осигурена заетост за минимум 12 месеца в рамките на проекта.;

- 60 безработни/неактивни лица ще преминат обучение за писане на Автобиография и Мотивационно писмо.;

- 60 безработни/неактивни лица ще преминат обучение по Предприемачество.;

- 20 работодатели ще преминат обучение и обмяна на добър опит и практика от страна на партньора по проекта.

Общата стойност на проекта е 223 804.75 лв., а крайният срок за неговото изпълнение е 30 април 2024 г.