Встъпителна конференция по проект "Изграждане на капацитет за образователно и социално включване"

04-02-2022 14:44
Центърът за образователна интеграция на деца и ученици провежда еднодневно събитие - встъпителна конференция по проект "Изграждане на капацитет за образователно и социално включване".
 
Заместник-министърът на образованието и науката г-жа Мария Гайдарова откри конференцията, като заяви, че образованието се преориентира към индивидуалната подкрепа на всяко дете и ученик, към осигуряване на подходящи условия и ресурси за това, включително за преодоляване на последиците от пандемията, особено за децата от уязвими групи.
 
Г-жа Мария Вълова, ръководител на Програмния оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ отправи приветствени слова и запозна всички присъстващи с приоритетите по Програмата, нейното социално значение и постижения. Г-жа Вълова потвърди, че проектът на ЦОИДУЕМ, изпълняван в партньорство със Софийски университет „Св. Климент Охридски“ е от изключителна важност и ще осигури качествено обучение на много от екипите за управление и изпълнение във всички области на Програмата.
 
По време на встъпителната конференцията се представиха дейностите по изпълнение на проекта, както и аспекти от разработването на политиките за справяне със социалното изключване на представители на уязвими и маргинализирани общности.