Важно: Указания на НКЗ към Програмния оператор и бенефициентите