В община Лом е вече с нов интегриран комплекс за услуги и център за работа с деца и родители

02-10-2023 15:44

В основно ремонтираната и оборудвана сграда на бившата баня вече се помещават два центъра - за образование и грижи в ранна детска възраст и интегриран комплекс за услуги. Основният ремонт и оборудването на сградата е дейност по проектите „Комплексен модел за образование и грижи в ранна детска възраст в община Лом“ и „Интегриран комплекс от услуги за приобщаване и овластяване на ромите в община Лом“. Там ще извършват дейности в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства от уязвими групи за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата и ограничаване на предаването на бедността между поколенията. В проекта са включени 350 деца от 0 до 6 години, както и 200 родители, настойници или обгрижващи лица.

Цел на проекта „Интегриран комплекс от услуги за приобщаване и овластяване на ромите в община Лом“ е да се повиши достъпът представители на уязвими групи до по-качествени услуги за социално подпомагане, образование, заетост и здравеопазване.По двата проекта са назначени 19 експерти и специалисти в сферата на социалните дейности, образованието, здравеопазването и трудовата заетост.

Проектите „Комплексен модел за образование и грижи в ранна детска възраст в община Лом“ и „Интегриран комплекс от услуги за приобщаване и овластяване на ромите в община Лом“ се изпълняват от Община Лом в партньорство с Фондация „Рома – Лом“ и Фондация SAVE A CHILD от гр. Трондхайм, Норвегия.