Търсите ли партньор за съвместни проекти?

26-03-2019 09:21

Програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., насърчава сътрудничеството между партньори от България и от страните-донори при изпълнението на проекти за подобряване на социално-икономическото развитие на общините.

Във връзка с предстоящото стартиране на процедурите за подбор на проекти, свързани с изграждането на младежки центрове или с подобряване условията за работа с децата в детските градини, Програмният оператор подготви информация за българските организации, които търсят партньори за съвместни проекти в тези две направления.

    Таблицата за потенциалните партньори можете да намерите ТУК.

Програмния оператор периодично ще допълва и актуализира информацията в приложената таблица с потенциалните партньори.

В случай, че Вашата организация има намерение да разработи съвместен проект в една от тези области (или и в двете), моля да ни изпратите актуална информация за вашите интереси, като попълните съответния формуляр за регистрация и го изпратите на е-адрес: vep_info@mon.bg.

    Формулярът за регистрация в таблицата за потенциалните партньори можете да изтеглите ТУК.