Стартираха строително-ремонтните дейности на център МИР в град Самоков

03-10-2023 16:45
На 28 септември 2023 г. стартира изграждането на център за предоставяне на интегрирани услуги в общността по проект „Един подход - много решения. Модел за Интегрирано Развитие в град Самоков”. В резултат от дейността община Самоков ще разполага с напълно оборудван, функциониращ център за предоставяне на интегрирани услуги в общността, който е не само надежден разпределитен център за насочване на потребителите към наличните мейнстрийм услуги, но и обучителен център за формиране на умения. Центърът ще предоставя консултантски услуги, обучения за формиране на социални и житейски умения, здравно образование, активиране на общността, информационни кампании, насочени към борба с речта на омразата, дискриминацията, включително онлайн и т.н. 
 
Проектът „Един подход - много решения. Модел за Интегрирано Развитие (МИР) в град Самоков“ цели да се осигурят възможности за подпомагане на успешната реализация и социална адаптация на жителите на ромския квартал в града. Проектът е изготвен въз основа на анализ на потребностите, който обхваща 7 области: достъп до здравеопазване, достъп до образование, достъп до заетост, достъп до социални услуги, достъп до права и противопоставяне на дискриминацията, подобряване на условията на живот и запазване на културната идентичност. Проектът се реализира от община Самоков в партньорство с Фондация ЗДРАВЕ И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ – ХЕСЕД, Българо-Норвежко Дружество и фондация СИЙД и чрез него ще се осигурят възможности за подпомагане на успешната реализация и социална адаптация на уязвими групи.