Стартира изпълнението на първия проект по програмата

07-06-2019 15:54

Днес, в заседателната зала на Българския червен кръст (БЧК) се проведе пресконференция за обявяване старта на изпълнението на първия проект по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство 2014-2021 г. 

Проектът „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“, ще се изпълнява от Сдружение „Български червен кръст“, в партньорство с Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването и Норвежката асоциация на местните и регионалните власти (KS).

Официални гости на събитието бяха: Бисер Петков - Министър на труда и социалната политика, представители на Министерството на здравеопазването и Българския лекарски съюз; проф. Асен Балтов - Директор на УМБАЛСМ „Пирогов“; Цветана Герджикова – директор на дирекция „Външни европейски програми“ в Министерството на образованието и науката и Ръководител на Програмния оператор. Присъстваха също и представители на екипите за управление на проекта, на Програмния оператор и на Националното координационно звено, кметове и заместник-кметове на общините, в които ще се реализират основните дейности, както и представители на други партньорски организации и журналисти.

Пресконференцията беше открита от Председателят на БЧК – акад. Христо Григоров. Водещ на събитието беше Ръководителят на проекта д-р Надежда Тодоровска – заместник – генерален директор на БЧК, която запозна присъстващите журналисти и заинтересованите страни с целите, дейностите и очакваните резултати от реализацията на проекта.

Основна цел на проекта е създаване на иновационен модел за мониторинг на хора с хронични заболявания (център за телеасистенция) и комплексни грижи за хронично болни лица и лица с трайни увреждания на възраст над 50 г., живеещи в общините Враца, Видин, Монтана, Оряхово, Криводол, Бяла Слатина и Белоградчик, както и съседните по-малки населени места.

Проектът е с общ бюджет 3 333 333 евро, като ще бъдат финансирани следните основни дейности:

- Създаване на три нови центъра за домашни грижи и мобилни екипи към тях в областите Враца, Видин и Монтана;

- Осигуряване на грижи в домашна среда за над 700 болни лица;

- Създаване на над 80 работни места за медицински сестри и домашни помощници след провеждане на професионално обучение и повишаване на квалификацията на лицата, предоставящи домашни грижи;

- Новост за страната е изграждане на първия център в гр. Враца за предоставяне на услугите телеасистенция с капацитет 500 души от трите области.