Семинар за обмяна на опит и добри практики с Програмни оператори

15-12-2022 10:41

В периода 14 – 15 декември 2022 г., Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ организира провеждането на семинар за обмяна на опит и добри практики с Програмни оператори по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. 

Целта на срещата е постигане на синергия между отделните програми, които изпълняват проекти с насоченост към уязвими групи. Събитието също така е фокусирано върху теми като: научени уроци, споделяне на опит, бъдещи планове и съвместна работа между всички програми с подобна насоченост. В семинара взеха участие представители на програмните оператори в Министерство на вътрешните работи и Министерство на правосъдието, като всички участници представиха своите програми и проекти, техния напредък, методи на работа и очаквани резултати. В края на срещата всички участници споделиха необходимостта от провеждането на регулярни срещи от такъв тип, като следващата такава ще бъде планирана за първата половина на следващата година.