"Стратегика вижън" ще създаде устойчива заетост и стимулиране на икономическата активност в гр. Димитровград

13-06-2023 14:26

На 8 юни 2023 г. се проведе откриващо събитие по проект BGLD-1.007-0042 „Интегриран подход за създаване на заетост, стимулиране на икономическата активност и подкрепа на иновативен модел за интерактивно експониране на местното културно-историческото наследство и изкуство в община Димитровград“, с бенефициент „Стратегика Вижън“. Партньори по проекта са Исторически музей – Димитровград и Общински драматичен театър „Апостол Карамитев“. Основна цел на проекта е представяне на иновативни подходи, насочени към стимулиране на икономическата активност и създаване на работни места в Община Димитровград, чрез използване на нови, творчески инструменти за промотиране, развитие и популяризиране на местното културно-историческото наследство.

Проектът предвижда подкрепа на мерки за създаване на устойчива заетост и стимулиране на икономическата активност на местно ниво, както и прилагане на иновативни подходи за подкрепа на заетостта, чрез използване на иновативни инструменти за промотиране, развитие и популяризиране местното културно-историческо наследство. Сред дейностите са разкриване на нови работни места, придобиване на оборудване, разработване на сайт за промотиране и на иновативен подход за предоставяне на информация за нови работни места в сферата на културата и туризма. В тази посока ще се организират срещи между работодатели, търсещи работа, както и обмяна на опит с партньорите ни от Норвегия. Ще се разкрият шест нови работни места и ще се създадат условия за интерактивно експониране на местното културно наследство.