Проведе се второто обучение за младежки работници

10-10-2023 10:30

В периода 2 - 6 октомври 2023 г. се проведе второто от поредицата планирани обучения за младежки работници, в които участват всички служители на младежките центрове, финансирани по Програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи". След обстоен анализ на нуждите на младежките центрове, получената обратна връзка от първото обучение и заложените обучителни цели, във второто обучение се постави за цел да се внесе яснота и представят инструменти за картографиране и изследване на младежта, да се анализират пресечностите през теоретични и практически примери, както и да се анализира какво означава това за работата на един младежки център. Бяха засегнати и другите аспекти като Междукултурната чувствителност и пълноценното общуване.