Проведе се първото съвещание на Консултативния съвет за подпомагане изпълнението на проекти

05-12-2022 16:37

Програмният оператор на програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи" заедно с Национално координационно звено към Министерски съвет организираха и проведоха първото съвещание на Консултативния съвет за подпомагане изпълнението на проекти по стартиралите процедури „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“ и „Образование и грижи в ранна детска възраст“. Дневният ред на събитието бе фокусиран върху обсъждане на изпълнението на проектите по двете процедури, както и консултация относно приоритети и мерки, които биха могли да се изпълнят.