Проведе се първото обучение за младежки работници

26-07-2023 11:49

В периода 17 - 21 юли 2023 г. се проведе първото от поредицата планирани обучения за младежки работници, в които участват всички служители на младежките центрове, финансирани по Програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи". Програмата на първото обучение бе насочена към изграждане на капацитета на младежките работници и образователните медиатори, които са част от Националната мрежа на младежките центрове, като  бяха засегнати теми като младежка политика на местно и национално ниво, младежката работа и неформално учене, споделяне на добри практики, младежки пространства, младежкият работник – роля и функции, компетентностен модел и др. Екипът от обучители, сертифицирани от Съвета на Европа, заложи на метода “обучение чрез преживяване”, уникален подход за усвояване на нови знания и екипна работа.