Програмният оператор сключи първия договор за изпълнение на проект, финансиран по програмата

17-05-2019 15:06

Днес, 17.05.2019г., Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, сключи първия договор за изпълнение на проект, финансиран по програмата.

Проектът „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“ е на обща стойност  3 333 333 евро  (от които 90 % се предоставят от програмата, а 10 % се осигуряват от изпълнителя).   

Проектът ще се изпълнява от Сдружение “Български Червен кръст”, в партньорство с Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването и Норвежката асоциация на местните и регионалните власти (KS).