Подписан договор за финансиране на проект на Националното сдружение на общините в Република България

29-07-2019 09:43

На 26.06.2019 г., Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, съфинансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021, сключи договор с Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) за изпълнение на проекта "Растеж чрез активизиране на местния потенциал - GALOP".

Проектът ще бъде изпълняван в партньорство с Норвежката асоциация на местните и регионалните власти (КS).

Общият бюджет е в размер на 1 200 000 евро (2 346 960 лв.) като средствата са осигурени изцяло от програмата.